ACTA KINESIOLOGICA
International scientific journal of kinesiology
Vol. 1 (2007), Br. 1 (1-101)

RAZINE BIOLOŠKOG POTENCIJALA DJECE NA POČETKU OSNOVNE ŠKOLE

Žarko Bilić Fakultet prirodno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru, BiH

SIMULACIJE U KINEZIOLOGIJI

Dobromir Bonacin ¹i Danijela Bonacin ² ¹Kaštela, Hrvatska ²Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu, BiH

RELACIJE MORFOLOŠKIH I SPECIFIČNIH MOTORIČKIH DIMENZIJA KOD BOKSAČA

Stipe Blažević Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Hrvatska

UTVRĐIVANJE KVANTITATIVNIH PROMJENA NEKIH POKAZATELJA MLADIH KOŠARKAŠA POD UTJECAJEM KINEZIOLOŠKIH OPERATORA

Hazir Salihu Fakultet fizičke kulture Univerziteta u Prištini, Kosovo/Srbija

EFEKTI PROPRIOCEPTIVNOG TRENINGA NA REZULTATE U SPECIFIČNIM GIBANJIMA RITMIČKE GIMNASTIKE

Lejla Šebić-Zuhrić ¹, Izet Rađo¹ i Dobromir Bonacin ² ¹Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu, BiH ²Kaštela, Hrvatska

PROMJENE MOTORIČKIH ZNAČAJKI DJEČAKA UZRASTA 7 GODINA U RAZLIČITIM PROCESIMA TRANSFORMACIJA KAO TEMELJ ZA UKLJUČIVANJE U SPORTSKE ŠKOLE

Žarko Bilić ¹, Stipe Blažević ²i Vesna Širić ³ ¹Fakultet prirodno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru, BiH ²Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Hrvatska ³Pravni fakultet Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku, Hrvatska

MULTIVARIJANTNE RAZLIKE NEKIH BIOMOTORIČKIH DIMENZIJA UČENIKA VIŠIH RAZREDA OSNOVNE ŠKOLE U ODNOSU NA KOLIČINU MASNOG TKIVA

Gordana Manić Fakultet javne uprave Univerziteta u Sarajevu, BiH

EVALUACIJA KINEZIOLOŠKIH TRANSFORMACIJSKIH PROCESA U UZRASTU OD 13-14 GODINA, PROCIJENJENA FINALNIM STATUSOM DVA RAZLIČITA UZORKA

Luka Faletar ¹i Dobromir Bonacin ² ¹Vlada Hercegovačko-Neretvanske županije, Mostar, BiH ²Kaštela, Hrvatska

FAKTORSKA ANALIZA NEKIH KINEMATIČKIH PARAMETARA ZAVRŠNIH FAZA BACANJA KOPLJA

VSF-TEST I STANJE FUNKCIONALNIH SPOSOBNOSTI KOD NOGOMETAŠA PIONIRSKE, KADETSKE I JUNIORSKE SELEKCIJE

Aleksa Stanković ¹, Mustafa Demir ²i Nermin Hadžiahmetović³ ¹Ekonomski fakultet Univerziteta u Zenici, BiH ²VladaFederacije BiH, Ministarstvo kulture i sporta, Sarajevo, BiH ³Nogometni klub ''Čelik'', Zenica, BiH  

LATENTNE DIMENZIJE DOBIVENE NA JEDNOM ENTITETU

Dobromir Bonacin Kaštela, Hrvatska

PROMJENE KANONIČKIH RELACIJA MORFOLOŠKIH FAKTORA I MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI KOD UČENIKA PRVOG RAZREDA OSNOVNE ŠKOLE

Nevenko Grbavac Osnovna škola Marka Marulića Ljubuški, BiH

KONGRUENCIJE HIPOTETSKIH LATENTNIH DIMENZIJA SPECIFIČNE MOTORIKE KOD UČENIKA SREDNJE ŠKOLE NA POČETKU I NA KRAJU JEDNOGODIŠNJEG TRETMANA

Milan Mladenović Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu, BiH

MJERENJE – TESTIRANJE, SKALIRANJE – NORMIRANJE

Mihajlo Mijanović Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta Univerziteta u Banja Luci, BiH